RADA NAUKOWA PTZN
   Biuro ZG Warszawa
  Bartoszyce
  Brodnica
  Bydgoszcz
  Bytów
  Chojnice
  Gorzow Wielkopolski
  Grodzisk Mazowiecki
  Inowrocław
  Kalisz
  Katowice
  Kielce
  Koszalin
  Legionowo
  Leszno
  Lublin
  Łódz
  Piotrków Trybunalski
  Rudki k. Wałcza
  Słupsk
  Słupsk *
  Sochaczew
  Swiecie
  Swinoujscie
  Szczecin
  Szczecinek
  Tarnowskie Góry
  Toruń
  Tuchola
  Turek
  Warszawa
  Wolin
  Wólka Przybójewska
  Wrocław
  Zielona Góra
  Zimnowoda
NARKOMANIA
  Wiadomości
  Artykuły
  Ważne linki
  Księga Gości

Księga Gości

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY - EWALUACJA OGÓLNOPOLSKA FRED GOES NET
2018-10-18 13:37
Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy - realizatorzy programu FreD goes net
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy uzyskało dofinansowanie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia na realizację programu badawczego pt: Ewaluacja programu wczesnej interwencji Fred goes net – czynniki zmiany. Projekt ten jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.


Zwracamy się z prośbą o współpracę i zaangażowanie w badanie skuteczności programu FreD oraz dbałość o standardy jakości jego realizacji.
Placówki realizujące program chętne do współpracy mogą zgłaszać się aby uzyskać więcej informacji na adres email: fred2018@wp.pl .

Badaniu będą podlegały zajęcia odbywające się do końca bieżącego roku 2018.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Program Fred goes net to działanie adresowane do młodych osób nie wykazujących poważnych kłopotów funkcjonowania, np. używających narkotyków, pijących alkohol czy przejawiających zachowania zagrażające ich prawidłowemu rozwojowi, zdrowiu, a nawet życiu. Program Fred goes net jest krótką interwencją skierowaną do osób w wieku 13-19 lat, które z powodu spożycia alkoholu lub zażycia narkotyków zostały odnotowane po raz pierwszy przez policję, szkołę, szpital lub zostały ujawnione przez rodzinę.

W roku 2013 program Fred goes net został wpisany do bazy programów zalecanych prowadzonej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii (instytucje podlegające Ministrowi Zdrowia) oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (agenda Ministerstwa Edukacji Narodowej). Posiada I stopień polecenia – jako dobra praktyka w ramach profilaktyki uzależnień.

Nasze badanie ma na celu ocenę skuteczności programu wczesnej interwencji Fred goes net. Zakłada się ewaluację wyników – bezpośrednich i odroczonych (po 5-6 miesiącach od zakończenia zajęć w danej grupie) oraz ewaluację procesu realizacji programu z uwzględnieniem wybranych czynników mogących mieć znaczenie zarówno dla natychmiastowych jak i odroczonych efektów programu. Efektem badań będą wnioski i zalecenia dotyczące dalszej realizacji programu w Polsce w celu utrzymania, a nawet podniesienia poziomu jakości programu, doskonalenia zawodowego i szkoleń obecnych jak i przyszłych realizatorów.
Wszystkie pomiary będą dokonywanie za pomocą ankiety elektronicznej w Internecie.

Program oraz narzędzia badawcze uzyskały pozytywną opinię Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Badania będą realizowane na terenie całego kraju z zachowaniem zasad etycznych, dbaniem o anonimowość i dyskrecję a dane uzyskane w badaniach będą opracowane w formie zbiorczego raportu.
,br> Osoba bezpośrednio prowadząca badanie nie będzie miała dostępu do danych. Jednocześnie informujemy, że brak zgody na udział w badaniu jest w żadnym razie podstawą do wykluczenia danej osoby z udziału w zajęciach grupowych Fred goes net.

Każda osoba biorąca udział w badaniu, we wszystkich trzech etapach otrzyma upominki a osoba prowadząca badanie otrzyma wynagrodzenie.

Zwracamy się z prośbą o współpracę i zaangażowanie w badanie skuteczności programu FreD oraz dbałość o standardy jakości jego realizacji.
Placówki realizujące program chętne do współpracy mogą zgłaszać się aby uzyskać więcej informacji na adres email: fred2018@wp.pl . Badaniu będą podlegały zajęcia odbywające się do końca bieżącego roku 2018.

Z wyrazami szacunku
Koordynator merytoryczny
Robert Rejniak
...powrót

Wyszukaj Wiadomość:
Informacje ZG PTZN
DRUGS NEWS
Problemy Narkomanii-biuletyn
 

Wejść od 6.06.2006:
2499606