RADA NAUKOWA PTZN
   Biuro ZG Warszawa
  Bartoszyce
  Brodnica
  Bydgoszcz
  Bytów
  Chojnice
  Gorzow Wielkopolski
  Grodzisk Mazowiecki
  Inowrocław
  Kalisz
  Katowice
  Kielce
  Koszalin
  Legionowo
  Leszno
  Lublin
  Łódz
  Piotrków Trybunalski
  Rudki k. Wałcza
  Słupsk
  Słupsk *
  Sochaczew
  Swiecie
  Swinoujscie
  Szczecin
  Szczecinek
  Tarnowskie Góry
  Toruń
  Tuchola
  Turek
  Warszawa
  Wolin
  Wólka Przybójewska
  Wrocław
  Zielona Góra
  Zimnowoda
NARKOMANIA
  Wiadomości
  Artykuły
  Ważne linki
  Księga Gości

Księga Gości

"Pajęczyna marzeń" - program edukacyjny dla uczniów
2016-12-14 11:47
Bydgoski oddział PTZN uzyskał dofinasowanie na program edukacyjno-profilaktyczny pt:"Pajęczyna marzeń", który jest skierowany do uczniów szkół podstawowych Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Celem programu jest minimalizowanie zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z sieci (internetu, gier, portali). Program jest dofinansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Pozostających w Dyspozycji Ministra właściwego ds Zdrowia . Zapraszamy do współpracy. Prosimy o zapoznanie się z ofertą i przesłanie maila. Decyduje kolejnośc zgłoszeń.


Program "PAJĘCZYNA MARZEŃ" skierowany jest bezpośrednio do uczniów szkół podstawowych. Obejmuje warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci klas III-VI szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem programu jest zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego poza ekranem komputera oraz ukazanie negatywnych następstw nadmiernego korzystania z komputera, Internetu, gier sieciowych i portali społecznościowych, a także wzmocnienie ich czynników chroniących jakim są:
 poznanie korzystnych aspektów korzystania z Internetu
 poznanie zagrożeń wynikających z bycia w "sieci"
 kształtowanie umiejętności korzystnego szukania informacji w Internecie
 nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z Internetem
 nabycie umiejętności pozytywnego korzystania z "sieci"

Poprzez przeprowadzanie działań profilaktycznych w szkołach podstawowych chcielibyśmy, aby dzieci wzmocniły swoje czynniki chroniące i zredukowały czynniki ryzyka. Dzięki projektowi mamy nadzieję, że podniesie się ich samoświadomość dotycząca negatywnych następstw nadmiernego korzystania z komputera i sieci. Oczekujemy także, że dzieci wzbogacą swój bank pomysłów oraz zabaw, by móc spędzać w sposób satysfakcjonujący i atrakcyjny czas poza siecią.

Zakładane rezultaty
 poznanie korzystnych aspektów korzystania z Internetu
 poznanie zagrożeń wynikających z korzystania z "sieci"
 wzrost umiejętności korzystnego szukania informacji w Internecie
 nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z Internetem  nabycie umiejętności bezpiecznego korzystania z "sieci"
- wzrost zainteresowania alternatywnymi sposobami spędzania czasu wolnego

Zajęcia będą miały formę 2-godzinnych spotkań (jednorazowo), będą prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem rekwizytów i pomocy dydaktycznych.
Aby zgłosić szkołę do programu, prosimy o przesłanie zapotrzebowania na adres: ptznbyd@op.pl z informacjami kontaktowymi a my po otrzymaniu skontaktujemy sie, aby uzgodnić harmonogram i terminy zajęć w szkole.

Ze względu na ograniczoną liczbe godzin decyduje kolejność zgłoszeń.

Program jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy na zlecenie Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii.

Program jest BEZPŁATNY - dofinansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Pozostających w Dyspozycji Ministra właściwego ds Zdrowia na rok 2017....powrót

Wyszukaj Wiadomość:
Informacje ZG PTZN
DRUGS NEWS
Problemy Narkomanii-biuletyn
 

Wejść od 6.06.2006:
2158175